”WHAUU…nu forstår jeg!” – en introduktion til Enneagrammet for dine kolleger I aldrig glemmer!

TILMELD DIG HER

Lørdag d. 24. november kl. 20.00 inviterer DDL til foredrag med Claus Roager Olsen, der er ekspert i Enneagrammet, som de fleste nok efterhånden har hørt om.

Med godt humør og provokerende udsagn vil Claus udfordre deltagerne på deres forståelse af samarbejde på arbejdspladsen, hvor vi hver dag er sammen med mennesker, vi ikke altid selv har valgt til. Foredraget er interaktivt i sin form, med gode eksempler fra hverdagen, anekdoter og små praktiske øvelser.

Foredraget hedder ’WHAUU… nu forstår jeg!’ –  og handler om, hvordan vi er forskellige som mennesker.

Hvordan det kan være at nogen af os har brug for lange forklaringer, mens andre gerne vil nøjes med korte klare beskeder? Hvorfor er vores adfærd så forskellige, når vi arbejder i grupper, og hvorfor bliver nogen motiveret af en opgave, som måske ligefrem demotiverer andre?

Claus bruger enneagram værktøjer til at give svar ovenstående og andre spørgsmål.

Hvad er Enneagrammet?
Enneagrammet er et persontypeværktøj, der giver en grundig indsigt i, hvilke forskellige faktorer der motiverer mennesker. Det er et redskab til at forstå sig selv og andre og derved skabe bedre relationer, bedre kommunikation, færre konflikter, øget produktivitet og bedre trivsel.

Enneagrammet tager udgangspunkt i ni forskellige personlighedstyper, der kortlægger menneskers adfærd, præferencer og dybere handlemønstre. I modsætning til andre værktøjer, som beskriver mennesketyper og deres adfærd, forklarer Enneagrammet både vores adfærd samt baggrunden for den aktuelle adfærd.

Foredraget tolkes til tegnsprog.

 Pris: 100kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmeldingsfrist: 18. november

TILMELD DIG HER

Tilbage til programmet