Modul 4: Klubbens årsplan

Få overblik over interne og eksterne opgaver.Få styr på de menneskelige ressourcer og om I udnytter ressourcerne optimalt. Få redskaber og værktøjer til bedre planlægning.

Udbytte: Kurset giver værktøj og metoder til at få beskrevet de daglige rutiner og procedurer i en idrætsklub, så I kan systematisere og effektivisere klubbens drift. Metoderne giver overblik over årets gang i klubben og giver bl.a. et billede af spidsbelastningsperioder, ressourceforbrug og behov for forandringer. Endvidere får I værktøj til planlægning af klubbens hverdag og udarbejdelse af årsplaner og handlingsplaner.

Indhold: Vi arbejder med: Årsplaner, driftsanalyse, planlægningshjul, informationsveje og handlingsplaner.

Underviser: Torben Bundgaard
Tolke: Hanne Høj og Henriette Kæstel

MATERIALE TIL DOWNLOAD

Tilbage til programmet